Geschiedenis

In de periode 1990 tot 1992 is met de gemeente Hardenberg overleg geweest, naar aanleiding van afspraken uit  het verleden, voor het vervangen van de gymzaal door een sporthal. Uit de gesprekken kwam naar voren dat er een sportcomplex moest worden gerealiseerd met tennisbanen en een terrein voor de ponyclub, want zij leverden een stuk grond voor de realisatie in.

Na oprichting van een stichting werd het eerste geprivatiseerde sportcomplex een feit, met een gemeentelijke bijdrage van f 1.095.000,00 (gulden), welke niet toerijkend was voor de realisatie. Door het werven van sponsoren, bijdragen van de sportverenigingen, en het uitgeven van certificaten werd het benodigde bedrag gerealiseerd. De bouwcombinatie Mecklenfeld, Vandijkbouw en installatieburo B. Anbergen hebben voor de uitvoering zorg gedragen.

In de periode 1992 tot 1993 is het complex gerealiseerd en aan de stichting overgedragen. Sinds de overdracht maken de scholen en veel sportverenigingen gebruik van de sporthal. Het sport cafe welke onderdeel uitmaakt van het sportcomplex, is een welkome afwisseling voor een drankje na het sporten.

Sportcafe Noorderslag